ביבליוגרפיה

 

 

פרויד כתב בעיקר בשפה הגרמנית והביבליוגרפיה הנוגעת לכתיבתו לקוחה מהמהדורה המתורגמת הסטנדרטית של כתביו באנגלית :

 

 

The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud

The Hogarth Press, London

ISBN 0 7012 0067 7

מהדורה זו קיימת בחלק מהאוניברסיטאות.

ניתן לאתר חלק מהמאמרים באנגלית גם בספרים המכילים מקבצי עבודות שהוצאו במהדורות אחרות.

פרטים בנוגע למקורות מתורגמים לעברית – ראה ב -  מקורות בעברית

 

* קפיצות במספור המקור הביבליוגרפי בדף מסוים נובעות מטקסט שהוכנס לאתר מאוחר יותר.

 

 

 1. Freud, S. (1916-1917). Development and regression. in SE vol. XVI: introductory lectures on psycho-analysis (part 3). P 356.
 2. Freud, S. (1920). Beyond the pleasure principle. in SE vol. XVIII: Beyond the pleasure principle, group psychology and other works. P 9.
 3. Breuer, J. & Freud, S.  (1893). On the psychiacal mechanism of hysterical phenomena: preliminary communication. In SE vol. II: Studies on hysteria. Pp 3-17.
 4. Breuer, J. & Freud, S.  (1895). : Studies on hysteria In SE vol. II
 5. Breuer, J. & Freud, S. (1893). On the psychical mechanism of hysterical phenomena: preliminary communication. In SE vol. II: Studies on hysteria. Pp 1-17.
 6. Freud, S. (1901). The psychopathology of every day life. SE vol. VI.
 7. Freud, S. (1930). Civilization and its discotents. In SE vol. XXI: the future of an illusion, Civilization and its discotents and other works. P 117.
 8. Freud, S. (1938). An outline of psych-analysis. In SE vol. XXIII: moses and the monotheism, An outline of psych-analysis and other works. P 148.
 9. Freud, S. (1915). Instincts and their vicissitudes. In . In SE vol. XIV: on the history of the psycho-analitic movment, papers on metapsychology and other works. Pp 121-2.
 10. Freud, S. (1915). Instincts and their vicissitudes. In . In SE vol. XIV: on the history of the psycho-analitic movment, papers on metapsychology and other works. P 125.
 11. Freud, S. (1950). Project for a scientific psychology. In SE vol. I. p 125, n 1. 
 12. Freud, S. (1915). Instincts and their vicissitudes. In . In SE vol. XIV: on the history of the psycho-analitic movment, papers on metapsychology and other works. P 120.
 13. Freud, S. (1895). On the ground for detaching a particular syndrome from neurasthenia under the description 'anxiety neurosis'. In SE vol. III: Early psycho-analytic publications. Pp 85-117.
 14. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV), Fourth Edition, American Psychiatric Association, Washington, D.C., 1994.
 15. Freud, S. (1900). The interpretation of dreams (first part).  SE vol. IV.
 16. Freud, S. (1915-1916). SE vol. XV: Introductory lectures on psycho-analysis. Pp 92-93.
 17. אבן שושן, א. המילון החדש – המהדורה המשולבת. ירושלים, הוצאת קריית ספר בע"מ, 1998.
 18. Freud, S. (1912). Recommendations on analytic technique. SE vol. XII. The case of shreber, papers on technique and other works.
 19. Oxford English dictionary. Online version June 2011.
 20. Freud, S. (1894). The neuro-psychoses of defense. In SE vol. III. Pp 41-68.
 21. Freud, S. (1905). Psychical Treatment. In SE vol. VII. Pp 283-302
 22. כתבי אפלטון, תרגום: יוסף ג. ליבס, תל אביב. הוצאת שוקן תשנ"ט. כרך ג' עמ' 198-199
 23. סעיף 17
 24. Freud, S. (1892-3). A case of successful treatment by hypnotism. In SE vol. I: Pre – psycho-Analytic publications and unpublished drafts. P 125 n.
 25. Freud, S. (1905). Three essays on the theory of sexuality. In SE vol VII. P 135.
 26. Freud, S.(1910). Five lectures on psycho-analysis. In vol XI. P 44.
 27. סעיף 17
 28. SE 18, 12
 29. SE 18, 275
 30. SE 16, 276
 31. SE 23, 67
 32. SE 3, 194
 33. סעיף 29
 34. SE 2, 8
 35. SE 7, 287
 36. SE 1, 202
 37. SE 2, 163 note   
 38. SE 3, 175 
 39. SE 3, 179 
 40. SE 14, 243 note 2 
 41. SE 14, 244 
 42. סעיף 41
 43. SE 18, 166-7  
 44. SE 14, 245 
 45. סעיף 44
 46. SE IV 107
 47. SE IV 100-101
 48. SE 18, 105
 49. SE 19, 31
 50. Lacan, J. (1949). The Mirror Stageas Formative Of The I Function as Revealed in Psychoanalysis Experience. In Lacan, J. Ecrits, New York: Norton, translated by Bruce Fink, 2006, Pp 75-81
 51. Lacan, J. (1954-1955) The Seminar of Jacques Lacan, Book II. The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis: edited by Jacques-Alain Miller, transl. by Sylvana Tomaselli. New York. W.W. Norton & Co. 1988. P 169.

 52. SE 22, p - 63

 53. SE 16 397-400

 54. SE 2, 87

 55. SE 3, 51

 56. SE 10, 7-8

 57. SE 22 86-7

 58. SE 1 117-121

 59. SE 2 91

 60. https://www.tourette.org/ 

 61. SE 7, 135
 62. אבן שושן, א. המילון החדש - המהדורה המשולבת. ירושלים, הוצאת קריית ספר בע"מ, 1998
 63. מוצא המינים, תרגם הוסיף מבוא: שאול אדלר, מוסד ביאליק, ירושלים. הדפסה שלישית 1997
 64. ז'אק לאקאן, הסמינר ה-20 עוד,תרגום:יורם מירון, הוצאת רסלינג 2005
 65. מנוס מחופש, תרגמה: תמר עמית, דביר הוצאה לאור, תל אביב. 1992
 66. SE 21, 77
 67. SE 21, 89
 68. SE 11, 193
 69. SE 14, 198
 70. פרופ' אבנר אליצור, פרופ' שמואל טיאנו, פרופ' חנן מוניץ, פרופ' מיכה נוימן , (2010). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, תל אביב, דיונון.
 71. שיר השכונה, מילים חיים חפר
 72. ויקיטקסט - רש"י על שמות כד
 73. SE 20, 77

 

 

  

 

 

 

 

נכתב על ידי, איציק לוי

 

פסיכואנליטיקאי, עובד סוציאלי (מ.ר 23671)

 

עוד בנושא ביבליוגרפיה: