You need a newer version of flash

מקורות בעברית

 

 

במהלך השנים יצאו תרגומים רבים בעברית לכתביו של פרויד וכאן יצוינו רובם.

מרבית התרגומים כוללים אוסף של עבודות שנכתבו במהלך השנים וקובצו תחת נושא מסוים.

 

 

1.    

אבל ומלנכוליה: פעולות כפייתיות וטקסים דתיים: בתוך זיגמונד פרויד- מבחר כתבים, כרך ד, תרגום: אדם טננבאום, תל אביב: רסלינג, 2008.

2.  

איש הזאבים: מתולדותיה של נוירוזת ילדות, תרגום: ערן רולניק, תל אביב: ספרים 1999

3.   איש העכברושים: הערות אודות מקרה של נוירוזה כפייתית, תרגום: מרים קראוס, תל אביב: ספרים, 1999.
4.   הבדיחה ויחסה ללא מודע: בתוך זיגמונד פרויד-מבחר כתבים, כרך ג', תרגום: רן הכהן, תל אביב: רסלינג, 2007.
5.   הטיפול הפסיכואנליטי: תרגום ערן רולניק, תל אביב: עם עובד, 2002.
6.   הנס הקטן: אנליזה של פוביה בילד בן חמש, תרגום: מרים רון, רמת יוחנן: ספרים, 2003.
7.  

הצגת הנרקיסיזם ומאמרים נוספים על פסיכוזה: בתוך זיגמונד פרויד- מבחר כתבים, כרך א', תרגום: דנית דותן, תל אביב: רסלינג, 2007.

8.   התרבות והדת, תרגום: רות רמות, אברהם קנטור, יעקב גוטשלק, תל אביב: ספרית פועלים, 2000.
9.  

טוטם וטאבו ומסות אחרות, תרגום חיים איזק, תל אביב: דביר 1988.

10. מבוא לפסיכואנליזה, תרגום: חיים איזק, תל אביב: דביר, 1988.
11.  מחקרים בהיסטריה, תרגום: מרים קראוס, צפת: ספרים, 2004.
12. מיניות ואהבה, תרגום: דוד זינגר, אדם טננבאום, תל אביב: עם עובד, 2003.
13. מעבר לעיקרון העונג ומסות אחרות, תרגום: חיים איזק, תל אביב: דביר, 1988.
14. מעשה היצירה בראי הפסיכואנליזה ומסות אחרות, תרגום: אריה בר, תל אביב: דביר 1988.
15. משה האיש והדת המונותיאיסטית: בתוך זיגמונד פרויד-מבחר כתבים, כרך ז', תרגום: רות גינזבורג, תל אביב: רסלינג, 2009.
16. עכבה, סימפטום וחרדה: בתוך זיגמונד פרויד – מבחר כתבים, כרך ב', תרגום: יאיר אור, תל אביב: רסלינג, 2004.
17. על החלום, תרגום: אדם טננבאום, תל אביב: רסלינג, 2004.
18.

פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני, בתוך זיגמונד פרויד – מבחר כתבים, כרך ו, תרגום: נועה קול, תל אביב: רסלינג, 2009.

19. פירוש החלום, תרגום: רות גינזבורג, תל אביב עם עובד, 2007.
20. פסיכופתולוגיה של חיי היום-יום, תרגום: צ' וויסלבסקי, תל אביב: לגבולם ומוסד ביאליק, תשכ"ג.
21. שרבר: הערות פסיכואנליטיות על תיאור- מקרה אוטוביוגרפי של פרנויה, תרגום: מרים קראוס, צפת: ספרים, 2006.
22. תרבות בלא נחת ומסות אחרות, תרגום: אריה בר, תל אביב: דביר, 1988.
23. פרויד ודורה, תרגום: אברהם הוס, תל אביב: עם עובד, 1993.
24. תרבות, דת ויהדות: מבחר מאמרים: בתוך, זיגמונד פרויד-מבחר כתבים, כרך ה', תרגום: נעה קול, תל אביב: רסלינג, 2008.
   
   
   
   
   
   
   

 

 

נכתב על ידי, איציק לוי

 

פסיכואנליטיקאי, עובד סוציאלי (מ.ר 23671)

 

עוד בנושא ביבליוגרפיה: