מקורות

 

* ראה הערה בנוגע לכתבי פרויד בביבליוגרפיה.

 

 

Breuer, J. (1893-1895). Case histories: fraulein anna O. In SE vol. II: Studies on hysteria. Pp 21-47.

 

Freud, S. (1923). Two encyclopedia articles. In SE vol. XVIII: Beyond the pleasure principle, group psychology and other works. Pp 233-254.

 

Jones, E (1955). The life and work of Sigmund freud. Vol. I. New York. Basic books, INC.

 

Freud, S. (1915). The unconscious. In SE vol. XIV: On the history of the psycho-analitic movment, papers on metapsychology and other works. Pp 159-215.

 

Freud, S. (1926). The question of lay analysis. In SE vol. XX: an autobiographical study, inhibitions symptoms and anxiety, The question of lay analysis. Pp 197-8.

 

Breuer, J. & Freud, S. (1893). On the psychical mechanism of hysterical phenomena: preliminary communication. In SE vol. II: Studies on hysteria. Pp 1-17.

 

Freud, S. (1923). Two encyclopedia articles. In SE vol. XVIII: Beyond the pleasure principle, group psychology and other works. Pp 233-254.

 

Freud, S. (1894). The neuro-psychoses of defence. In SE vol. III: Early psycho-analytic publications. Editor's note. P 47.

 

Freud, S. (1923). Two encyclopedia articles. In SE vol. XVIII: Beyond the pleasure principle, group psychology and other works. Pp 233-254.

 

Freud, S. (1915-1916). Parapraxes. In SE vol. XV: Introductory lectures on psycho-analysis. Pp 15-79.

 

Freud, S. (1915). Reppresion. . In SE vol. XIV: on the history of the psycho-analitic movment, papers on metapsychology and other works. Pp 141-158.

 

Freud, S. (1916-1917). Resistance and repression. In SE vol. XVI: introductory lectures on psycho-analysis (part 3). Pp 286-302

 

 

 

 

נכתב על ידי, איציק לוי

 

פסיכואנליטיקאי, עובד סוציאלי (מ.ר 23671)

 

עוד בנושא ביבליוגרפיה: